Se till att spara så mycket du kan för att ha råd att kunna lägga insatsen, det gör att du slipper låna pengar utan säkerhet och sedan dras med skyhöga räntor. Vad innebär det nya amorteringskravet egentligen?

 

Ibland behöver man ta ett lån, men det bästa är att försöka spara så mycket av sin inkomst så att man slipper detta om något oförutsett sker. Detsamma gäller för insatsen till en bostad.

 

Nu har Finansinspektionen föreslagit en skärpning av amorteringskravet, detta innebär i stort sett att om du tar ett helt nytt bolån där summan överstiger hushållets inkomster före skatt, så ska en procent av lånet amorteras årligen utöver de krav som redan finns och gäller. I en artikel i Aftonbladet går det att läsa om hur det sedan tidigare är så att bostadslån som överstiger 70 procent av bostadens marknadsvärde ska amorteras med två procent årligen. Efter detta sjunker amorteringen ned till en procent av lånet ner till 50 procent av bostadens värde.

 

Den tröga bostadsmarknaden ser nu prisfallen rulla in på bred front – Svenska Dagbladet

 

Vill förhindra en ny ekonomisk kris

 

Det Finansinspektionen vill göra är att förhindra obalanser av olika slag i den svenska ekonomin, de vill framförallt förhindra att en ny finanskris inträffar och slår hårt mot alla hushåll. Hushållen i Sverige är samtidigt väldigt belånade och har höga skulder i jämförelse med många andra länder, det ses som en stor riskfaktor. Att vi har så höga skulder handlar i sin tur om att bostadspriserna är så höga att man inte har råd att bo om man inte tar sig råd genom lån. Alla privatpersoner som tar nya bolån kommer omfattas av de nya reglerna.