Hur ska en vara för att uppskattas som chef? Ha närvaro, finnas där och vara öppen är tre bra egenskaper. Men sedan finns det dessvärre många dåliga chefer på arbetsplatser runt om i Sverige.

Vill du bli en bättre chef? Om du är i en ledarroll vill du förmodligen bli så bra som du kan bli, med en ledarskapsutbildning som https://exedsse.se/program/ledarskapsutbildning/ får du rätt förutsättningar. Ingen vill ju vara en dålig chef, men dessvärre finns det en hel del som nog skulle klassas som just det, av sina egna medarbetare.

Därför behöver vi bra chefer

En dålig chef kan faktiskt bidra till en sämre hälsa hos medarbetare. I en artikel på Karolinska Institutets hemsida går det till exempel att läsa följande:

Din chef påverkar din hälsa. Det kan tyckas självklart, eftersom chefen har stor makt över vardagsstress genom att styra lönenivåer, arbetsbelastning och skydd mot kränkande beteenden på arbetsplatser. Lite tillspetsat kan man säga att chefer har betydelse för folkhälsan – KI

 

Dåliga egenskaper är till exempel; en person som ljuger, aldrig erkänner misstag, lovar för mycket, är snabb att skylla misstag på andra, aldrig berömmer andras framgångar, ringer dig när du är ledig, tar all plats i rampljuset, ger irrelevant feedback, ändrar hela tiden uppfattning, passivt aggressiv, ignorerar och har humörsvängningar. Mer om dåliga chefer kan du läsa här.

 

En bra chef däremot ska gärna ha egenskaper som tydlighet, kunna ta kritik, lyssna, vara närvarande, öppen och empatisk. De som har en bra chef mår förmodligen också bättre på sin arbetsplats, vilket gör det roligare att gå dit. I NyTeknik kan du läsa om hur du märker att någon är redo för att tackla rollen som chef.