Säkert är du som företagare medveten om bokföringslagen. Men kan du alla regler som gäller vid BFL, och vem skulle du vända dig till om du blev oskyldigt anklagad för bokföringsbrott? Här tar vi upp några kända fall och vad deras påföljder blev, och vart du kan vända dig om du behöver specialiserad hjälp.

I Sverige finns en väletablerad och specialiserad byrå med framstående advokater och jurister, och vi rekommenderar därför att man vänder sig till dem på olssonlilja.se ifall man skulle behöva expertis och hjälp. Det är bättre att vända sig till specialiserade jurister som har spetskompetens inom området, eftersom det i ofta många fall är knepiga brott att reda ut.

Är man bokföringsskyldig räknar man med att personen är medveten om vilka regler och lagar som gäller kring bokföring.

Så säger bokföringslagen

Bokföringslagen (BFL) är den lag som reglerar bokföring i Sverige. Bokföringsskyldiga är fysiska och juridiska personer som ska sköta bokföring. Den som oaktsamt eller med uppsåt förvanskar och underlåter att registrera affärsverksamhet begår i Sverige ett bokföringsbrott. Beroende på brottsgrad kan man dömas både till dagsböter och fängelsestraff. Många fall av bokföringsbrott idag gäller skattebrott av både högre och lägre grad. Svårigheterna att döma handlar ofta om huruvida det går att bevisa att personen uppsåtligt begått ett brott eller ej.

Bokföringsbrott kan ske i mycket varierande grad. Nyligen åtalades tre män för att ha tömt Angereds vårdcentral på 29 miljoner kronor. En av de åtalade var läkare, och hans fru är numera internationellt efterlyst. Här kan du läsa om ett uppmärksammat fall på en före detta politiker som dömdes för ekobrott, där domen blev villkorlig dom och dagsböter.

Det förekommer också fall av förmildrade straff eller frianden. Här kan du läsa om mannen som friades helt från skattebrott vid Göta hovrätt. Skatteverket upptäckte att mannen hade haft en sidoverksamhet som han inte hade bokfört. Han blev även åtalad för att inte ha betalat mervärdesskatt. Hovrätten ansåg dock att det inte förelåg några anledningar att belägga medvärdesskatt på personens verksamhet.