Det finns en hel del egenskaper som kännetecknar en bra chef och ledare. Men vet du vilka det är? Här är en lista över vad som utgör ett gott ledarskap.

För att bli en bra ledare är det många som går ledarskapsutbildningar och besöker olika nätverksträffar eller har workshops för att utbyta erfarenheter. Men viktigaste att tänka på innan man ger sig på något av dessa är att man vet om vad egentligen ett gott ledarskap är för något. Hur kännetecknas det och vad är egentligen en bra chef?

Detta är en bra chef

Det första man ska ha koll på för att bli en bra ledare är vad som ingår i en chefsroll. Chefens huvudsakliga funktion är att guide och vägleda sina medarbetare, men ska även vara en förebild och föregå med gott exempel vilket innebär att denne är tydlig med sina värderingar och är engagerad. Så inleder i alla fall tidningen Chef sin lista över vad som är gott ledarskap. Andra punkter som också tas upp är dessa tre som följer:

  1. En chef delegerar – inte enbart uppgifter utan också mandat och befogenheter till medarbetare för att låta dem växa och för att en bra chef vet att denne inte kan göra allting själv.
  2. En chef motiverar – motivation kommer i flera olika former, både i belöningar och i konstruktiv feedback och detta är något en god ledare har koll på.
  3. En chef hanterar konflikter – vid eventuella konflikter på arbetsplatsen är det chefen som tar tag i problemen för att lösa dem genom att lyssna, ta in och agera snabbt samtidigt som denne aktivt försöka förebygga att konflikter ens uppstår.

Andra viktiga saker en chef har god koll på är kommunikation, vågar fatta beslut och når resultat i kombination med att denne på ett effektivt sätt leder både sig själv och sina medarbetare mot gemensamma mål.