Klimatet är en fråga som ständigt är på tapeten och framförallt för företag som måste dra sitt strå till stacken när det kommer till att arbeta miljövänligt. Nu är det även många företag som kämpar för att klimatkompensera vilket man kan göra på olika sätt. En viktig del är framförallt att tänka på återvinning och hur man hanterar sopor och avfall på företaget.

 

Som företag behöver ni ta ansvar för er avfallshantering för att ta hand om miljön. Detta gör ni bland annat genom att sopsortera, ta avfall till återvinningen och se till att inga farliga avfall hamnar i naturen. Läs mer om Sortera som kan vara en bra hjälp när det kommer till att ta hand om företagets avfall.

 

Så här tar ni hand om företagets avfall

Participation,Concept.,Company,Employees,Help,To,Do,Activities,To,Reduce” Avfallshantering ska ske utifrån avfallets egenskaper.” Avfallsverige.se.

Detta är det viktigaste att tänka på när det kommer till avfallshantering. Är du osäker på hur eller var något ska slängas bör du kolla upp detta för att det ska bli rätt. Detta för att avfall ska kunna återvinnas och bidra till ett hållbart kretslopp. På Stockholm Vatten och Avfall kan du läsa mer om vilka avfall som ska slängas var, samt om det är något speciellt du ska tänka på såsom att de ska hanteras på et speciellt sätt eller i speciella förpackningar.

 

Som företag är det oftast bäst att anlita någon som tar hand om soporna för att du ska veta att allt sköts på rätt sätt och du behöver inte personligen lägga tid på att sortera sopor utan kan fokusera på företagets kärnverksamhet.