Många som är mitt uppe i karriären, eller som precis har startat sin karriär, vill av förklarliga skäl inte tänka på pensionen. Men många svenskar går ändå runt och oroar sig för sitt pensionssparande, eftersom de vet att det är något man egentligen bör förbereda sig på redan i tidig ålder.

Pensionssparandet bland unga minskar

På bara tio år har pensionssparandet minskat markant bland alla åldersgrupper upp till 34 år, enligt en artikel i Göteborgsposten.  Vad minskningen beror på är svårt att säga, men det som utförda undersökningar tydligt visar är att det är unga personer som inte sparar till pensionen. Bland personer i åldrarna mellan 20-24 har pensionssparandet halverats under de senaste tio åren, från 13,6 procent till 7,5 procent, rapporterar Corren. Anledningen till den nedåtgående trenden är troligtvis att det diskuterats mycket om hur man egentligen ska pensionsspara, och många unga känner sig förvirrade eller oberörda av tanken på att börja spara redan i tidig ålder.

Välj rätt sätt att spara

1862072-have-a-restDet är inte längre bara allmänt pensionssparande som är det enda alternativet för nya pensionssparare. Många vill börja pensionsspara även på andra sätt. Till exempel kan man spara via:

  • Individuellt pensionssparande (IPS)
  • Via fonder
  • Pensionsförsäkring

Att spara privat är ett sätt som många gärna väljer, men det är viktigt att pengarna hamnar i rätt händer och att sättet att spara passar en själv och ens livssituation. För att få hjälp med att spara i fonder kan man spara hos till exempel Aktieinvest. Man kan börja spara från att man är myndig och man väljer själv hur man vill hantera sitt sparande.

Etiskt sparande kan tilltala unga

Unga personer i Sverige är idag väldigt medvetna om hållbarhet och är måna om att de som konsumenter kan välja etiska producenter och aktörer. Detsamma gäller när man placerar sitt sparande hos olika aktörer. Det enklaste sättet för att få koll på var pengarna egentligen hamnar är att spara i fonder, enligt en artikel i Dagens Nyheter. Då är öppenheten nämligen som störst. Sparandet ska vara placerat i fonder med märkningen M/E, vilket innebär att fondbolaget tar hänsyn till miljö och etik.