För att öka engagemanget och produktiviteten på en arbetsplats måste arbetsgivaren se till att de anställda trivs. Den största faktorn för trivseln på jobbet har visat sig vara kollegorna. Men även kontorsmiljön och att medarbetarna känner sig uppskattade, är viktigt för trivseln.

3683669-business-team-celebrating-success

En ny undersökning visar att många tycker att arbetskollegorna är den största orsaken till att de trivs på jobbet. Nära 40 procent av de 1 000 personer som var tillfrågade svarade att jobbarkompisarna var huvudorsaken till att de trivdes på sina jobb. Relationen till arbetskollegorna gjorde dessutom att de tillfrågade arbetade mer fokuserat och var mer produktiva samtidigt som kollegorna gjorde så att arbetarna blev mindre stressade. Experter säger att undersökningen stärker det man länge redan vetat, att ett företag som visar att de bryr sig ökar de anställdas engagemang och får dem att stanna längre hos företaget. Läs mer.

Visa uppskattning för de anställda

Om ett företag visar att de bryr sig om de anställda kan detta alltså få bra resultat i engagemanget hos de anställda. Att visa uppskattning för medarbetarna kan man göra på många olika sätt. Exempelvis kan man se till att de anställda får en frihet på jobbet och exempelvis kan gå och träna på arbetstid om de vill. Man kan även erbjuda nyttig och bra mat på jobbet som alla kan få för en billig penning eller till och med gratis om man vill öka nöjdheten hos de anställda. Något som många förmodligen tror kan öka trivseln på jobbet, men som inte är en garanti på att folk blir nöjda, är att höja de anställdas löner. Ny forskning i Svd visar nämligen att bonusar eller betalda semesterdagar inte räcker för att göra de anställda nöjda och att det är mycket mer effektivt för ett företag att visa de anställda att de är värdefulla.

Arbetsmiljön viktig

Vill man göra något i arbetsmiljön för att få de anställda att trivas kan man exempelvis låta dem ha familjefoton på skrivbordet, plantera blomsterlökar och ha med gitarren till jobbet. En undersökning visar att dessa saker är oumbärliga för vissa svenska arbetare och gör att de trivs på sina jobb, skriver GP.