De öppna kontorslandskapen blir bara fler och fler. Den mesta forskningen pekar på att kontorstypen leder till missnöjda medarbetare som inte kan koncentrera sig. Detta går dock att undvika genom smarta lösningar. Och det finns faktiskt även positiva saker med de öppna kontoren.

3664161-attractive-young-man-working-in-a-call-center

En svensk studie visar nu att ett öppet kontor ger färre konflikter, skriver SvD. Speciellt för chefen är denna typ av kontorsstruktur bra eftersom att den ger bättre gemenskap och leder till mindre mejlande och färre konflikter. Studien kommer från Stressforskningsinstitutet och visar att de som sitter i mellanstora kontorslandskap, med 10 till 24 personer, är mest nöjda med sin chef. En anledning till att de tycker så kan vara att relationen mellan chef och anställda blir mer avdramatiserad när alla sitter tillsammans. De som har testat att sitta i öppna kontorslandskap vill sällan gå tillbaka till att ha ett eget rum.

Undvik försämrad koncentrationsförmåga

Men det finns även mycket forskning om öppna kontorslandskap som har visat att de försämrar de anställdas koncentrationsförmåga och gör att de jobbar sämre. Läs mer. Dessa typer av problem kan man dock undvikas. Man kan till exempel börja med att prata om förhållningsregler på kontoret. Man kan bestämma ifall man får lov att ta privata samtal, om mobiltelefonen måste vara på ljudlöst och om man får säga till en kollega när hen är för högljudd. Man bör också erkänna att ljudvolymen är ett problem i öppna kontor. Detta kan man dock åtgärda med mer mattor, fler växter och gardiner. Inredning till kontoret kan man hitta på Kontorsgiganten.

Skapa så ”gömställen” på kontoret

Många har också valt att lösa problemen som öppna kontor leder till genom att skapa ”gömställen” i landskapet, skriver Jnytt. Dessa ställen kan man sätta sig på när man verkligen behöver fokusera och koncentrera sig för en stund. En ny trend är att ha flyttbara sådana här kryp-in. Dessa kan även formas efter behov och man kan antingen sitta ensam i dem eller bygga ut dem så att de kan fungera som mötesrum. När man kommer in i dessa rum dämpas ljudnivån och för dem som har problem med sol som lyser in, blir det även lite mörkare i rummen.