Det talas mycket i medierna om det sjunkande oljepriset. Vad betyder det för spararna?

Saudiarabien är ett av världens rikaste länder, men denna rikedom vilar på en enda naturtillgång: oljan. Landets stora oljereserver gör att de styrande anser sig ha råd att sälja olja till underpris under en period, så länge som landet kan behålla sina marknadsandelar. Detta har lett till sjunkande priser på olja under den senaste tiden.

En nedgång följs ofta av en uppgång. Brentoljan kostar i skrivande stund 21 % mindre än den gjorde bara för en månad sedan. De låga priserna lockar många småsparare, som försöker spekulera i en kommande prishöjning. För det mesta sker det genom certifikat med hävstångseffekter vid upp- eller nedgångar. Det säger sig självt att dessa certifikat är komplicerade. De har namn efter djur, där bull står för uppgång och bear för nedgång. Ett certifikat som heter Bull x10 innebär att köparen spekulerar i en prisuppgång, och att certifikatet har en hävstång som ger tio gånger insatsen. Om oljepriset stiger med en procent ökar certifikatets värde med tio procent. Från detta dras dock courtageavgiften och räntan på det lån som är kopplat till certifikatet.

Många rådgivare avråder från att handla med certifikat av denna typ, men småspararna vill inte lyssna. Handeln med oljecertifikat, framför allt av bulltyp, var 20 gånger högre i november 2014 än i samma månad året innan. Både Claes Hemberg på Avanza och Günther Mårder på Nordnet säger till Dagens industri att handel med denna typ av certifikat passar bäst för mycket korta affärer, helst bara några dagar. Löper affären under lång tid kommer certifikatets värde att ätas upp av räntan. En ränta på två procent låter inte mycket, men när hävstången är 15 gånger insatsen blir det sammantaget en hel del. Många professionella traders håller bara certifikat av denna typ över dagen, för att undvika de höga räntorna.

Oljecisterner på raffinaderi

”Massförstörelsevapen”

Günther Mårder visade tidigare i år på ett mycket pedagogiskt sätt vad som kan hända när man handlar med värdepapper med stor hävstångseffekt. Han utmanade Glenn Strömberg på en ”investeringsmatch” där Strömberg satsade på fotbollsmatcher och Mårder på börsen.

 – Det är instrument som man fullständigt ska undvika om man inte har en klar strategi och förståelse för hur de fungerar. Jag valde en köpturbowarrant, vilket gjorde att jag förlorade allt. Hade jag i stället valt en säljturbowarrant hade mitt kapital stigit med 200 procent och jag hade vunnit. Men då hade den pedagogiska poängen som jag nu fått gått förlorad. Att vinna på dessa hade skickat fel signaler.

säger han till Svenska Dagbladets näringslivsreporter Sara Brännström.

Aftonbladet skriver att detta visar att det är säkrare att satsa sina pengar på fotbollsmatcher än på börsen. Man ska dock komma ihåg att utmaningen gällde under två veckor, en kort period i börssammanhang. Ska man gå med plus då gäller det att ta till lite extrema åtgärder. Mårder kallar själv turbowarrants för ”massförstörelsevapen”, eftersom en börsnedgång på en halv procent leder till att man förlorar hela sitt satsade belopp.