Det var tänkt att Berlins nya flygplats, Brandenburg Willy Brandt, skulle ha öppnat 2010. Den har dock inte öppnat än, åtminstone inte för flygtrafik. I gengäld har den blivit en turistattraktion, skriver DN.

Den nya flygplatsen har byggts bredvid Berlin Schönefeld, en av de två flygplatser som idag betjänar delstaten Brandenburg, som idag har sex miljoner invånare. Än så länge är dock Tegel och Schönefeld i drift, eftersom öppnandet av den nya flygplatsen fått skjutas upp. Dålig planering, dålig ledning av projektet, och korruption har gjort att de första passagerarplanen kan landa tidigast i slutet av 2016.

Öppningen framflyttad

När DN:s Tysklandskorrespondent besöker den ofärdiga flygplatsen, under en av de rundturer för turister som ordnas av bolaget som kommer att driva flygplatsen, är det lugnt på platsen. Byggstopp råder nämligen, eftersom man måste gå igenom vad som behöver göras för att kunna öppna flygplatsen. Två politiker har fått avgå till följd av bekymren med flygplatsbygget. De guidade turerna på det avstannade bygget visar förvisso att det går att göra pengar även på avstannade projekt, men intäkterna täcker inte på långa vägar kostnaderna för misslyckandet.