Vet du hur ränta fungerar och att samlande av lån kan medföra en mindre månadskostnad som påverkar din ekonomi? Om inte, läs vidare.

 

Som lånekonsument är det alltid en fördel att vara medveten om olika räntekostnader och avgifter. Ett sätt minska på lånekostnader är att samla lån och krediter genom att teckna ett lån som är minst lika stort eller större än den totala skulden. Det gör att de mindre krediterna betalas av och då inte kostar något i form av ränta. Så snabbt och enkelt kan du minska räntan och då få bättre lånevillkor. Dessutom är det smidigt att ha alla lån samlade i ett, inte minst för din ordnings skull.

 

Lyft din privatekonomi med enkla metoder

 

Andra sätt att lyfta din ekonomi på förutom att samla lån är att börja spara regelbundet och ta kontroll över sina utgifter. I Expressenartikel skrivs det om hur du bland annat kan skapa en budget för varje månad där du har koll på hur mycket pengar du har och hur mycket som går åt, samt till vad. Det är skönt att veta vad man lägger pengar på samt hur mycket pengar som finns kvar i slutet av månaden. Andra enkla tips som sparar pengar är att göra en matlista för veckan och handla alla matprodukter på en och samma storhandling, att ta med matlåda till jobbet samt att dra in på vissa matprodukter som drar iväg kostnaden för mat varje månad. Läs mer om hur du kan spara pengar och lyfta din ekonomi här.

 

Kunskapsbrist gällande ekonomi och finansiella termer

 

Dessvärre kan många svenskar allt för lite om hur ekonomi fungerar, enligt en färsk rapport från Finansinspektionen. I undersökningen visade det sig till exempel att över 30 procent av de svarande inte hade koll på att köp av andelar i en aktiefond generellt sett innebär mindre risk än köp av en aktie i ett företag. Detta är grunden för riskspridning och något som många rätteligen borde kunna, för sin egen ekonomis skull. Vidare kunskapsbrister gällande ekonomi och dess grundläggande termer påverkar Sveriges ekonomi och hushållens chans att stå emot en lågkonjunktur eller en ekonomisk kris.

 

Enligt samma undersökning är det de som redan är mest utsatta ekonomiskt i vårt samhälle som kan minst om ekonomi, som unga, låginkomsttagare och de som bor i hyresrätt.