Något som är oerhört viktigt för de flesta arbetande människor är att de trivs på sin arbetsplats och har en bra arbetsgivare. De allra bästa arbetsgivarna jobbar aktivt med arbetsmiljön och är jämställda. Det handlar även om att cheferna uppmärksammar, kommunicerar och låter de anställda vara delaktiga.

586411-businessman-gesturing-thumbs-up-with-hand

Nu har Sveriges bästa arbetsgivare inom den privata sektorn utsetts och priset går till IT-företaget Unit4 Agresso och fastighetsbolaget Diligentia. Varför dessa företag har blivit utsedda till de bästa arbetsgivarna beror dels på att de är jämställda företag. Unit4 har till exempel lika många kvinnliga som manliga anställda och ledningsgruppen består av lika många kvinnor som män. Men det beror också på att företagen arbetar aktivt för en bra arbetsmiljö och sätter de anställda i fokus. Alla på företagen har tillsvidareanställningar, det är få som slutar, de anställda har låg sjukfrånvaro och bra löner. Läs mer.

Öka trivsel inom företaget

Känner man att man skulle kunna bli en bättre arbetsgivare är det inte kört, skriver Metro. Det finns en rad olika åtgärder som man kan vidta för att öka trivseln för de anställda på företaget. Bland annat är det viktigt att vara tydlig i sin kommunikation och se till att det finns en balans mellan befogenheter och ansvar. Det gäller även att uppmärksamma sina medarbetare genom feedback och visa uppskattning för dem. Ibland kan det till och med vara bra att ge de anställda en gåva från till exempel visauppskattning.se, när de har gjort något extra bra. Att man involverar sina medarbetare i arbetsmiljöarbetet är även viktigt.

Studenternas drömarbetsgivare

När svenska studenter har fått lista sina drömarbetsgivare, kommer Google högst upp, kan man läsa i DN. Framförallt är det civilingenjörerna och IT-studenterna som vill jobba på det amerikanska företaget.

”Bland ekonomerna ligger Ikea i topp för nionde året i rad.”