Tiden är både vår största tillgång och vår största fiende på jobbet. Att få saker gjort på ett effektivt sätt utan att vi kollapsar och blir utbrända är en konst som kan vara svår att behärska. Men det finns självklart saker som vi alla kan ändra på – rutiner och ovanor som äter upp vår tid går nämligen att slipa bort.

1333823-things-to-do-todayBeteendevetaren och författaren Nina Jansdotter har skrivit boken ”Konsten att vara ineffektiv på jobbet” som handlar om hur vi kan ändra våra ovanor så att de blir till tidseffektiva vanor istället, skriver Helsingborgs Dagblad. I boken ger hon ironiska tips på hur man kan bli så ineffektiv som möjligt på jobbet, och använder humorn för att få läsaren att ändra sitt beteende. I en artikel i Metro säger Nina Jansdotter att pratandet med kollegor på jobbet är en riktig tidstjuv som kan bero på att man vill fly från sina arbetsuppgifter.

Andra moment i arbetsdagen som kan äta upp din tid är möten och mötesbokningar. Att hålla korta, koncisa och innehållsrika möten är en konst i sig, och det kräver att man har en bra struktur för hur man lägger upp mötena och hur man hanterar de kunder eller den personal man har mötena med. Om man har externa möten med kunder kan det vara tidskrävande att boka in alla olika säljare eller konsulter med kunderna. Har man inte ett välstrukturerat system för detta kan det stjäla mycket tid från personalen. En lösning är att ta in externa mötesbokare. Till exempel kan man få hjälp med mötesbokning med We Close, som hjälper företaget att spara in tid på att ringa runt till kunder och boka möten. På så sätt får mötena serverade, och någon annan kollar upp schema och tider åt en.

Det arbete som man får gjort när man är tidseffektiv sparar pengar till företaget. Och genom att utföra arbetsuppgifterna metodiskt och effektivt blir man inte heller utbränd bara för att man jobbar mycket. Tvärtom kan man faktiskt må bättre av det, eftersom man kan gå hem i tid och man behöver inte heller ta med sig jobbet hem på kvällarna och jobba över.

Här kommer ytterligare tips på hur man kan bli effektivare på jobbet: